Gå til innhold

Tull om unge menn

Postet 7 feb 2011 av admin

Helsevesenet står overfor store utfordringer. Det er for få hender, hoder og hele mennesker til omsorg. Samtidig er verneplikten i ferd med å forvitre. Arbeidsbrigadene er stort sett avviklet og unge menn slipper i stor grad å skrelle poteter som sin borgerinnsats i kampen mot den røde fare.

I Dagens Næringsliv i dag kobler professor dr. med. Stein Knardal ved STAMI disse to tingene. ”Verneplikten bør benyttes til avlastning i ”trøste og bære”-yrkene”, sier han. ”Unge menn har rygg til tunge løft, løft som gir høyt sykefravær og tidlig pensjonering i pleiesektoren”. Tvangsinnrullering i helsevesenet skal etterfølge tvangsinnrullering i Forsvaret.

Jeg har ikke den minste tro på at ideene får noe som helst gjennomslag. Til det er tankegodset i forhold til hvordan man skaffer menneskelige ressurser minst femti år for gammelt. Men det kan rent prinsipielt være greit å ta noen av argumentene for hvorfor ikke. Så kan man kanskje også se om noen av dem også har relevans i forhold til vurdering av den siste biten av verneplikt som fremdeles eksisterer – og hvordan vi bruker arbeidskraftressursen i samfunnet generelt sett.

• Likestilling
Menn og kvinner er forutsetningsvis likestilt i familielivet. Det gamle argumentet om at ”kvinnene gjør verneplikten i hjemmet” har dermed gått ut på dato. Likestilling tilsier dermed at menn og kvinner ikke skal forskjellsbehandles. ”Menn pleier eldre / kvinner bruker året til utdanning” passer dårlig inn i dette bildet

• Sosial dumping
Fordelen med soldater var at (mange trodde) de var billige. De ble brukt og misbrukt i støttefunksjoner. Så sparte man ”dyre” sivilt ansatte. I dag kaller vi denne typen tanker sosial dumping.

• Sovepute
Billig arbeidskraft er en sovepute som motvirker innovasjon. Dyr arbeidskraft er blant annet en av forklaringsvariablene som forklarer suksessen og effektiviteten under det som ofte kalles den nordiske modellen.

• Effektiv ressursbruk
Å disponere en arbeidskraftsressurs til en spesiell arbeidsoppgave, uavhengig av forutsetninger ut over alder/kjønn, kan aldri bli effektiv ressursbruk i samfunnsmessig forstand. Til det er alternativkostnaden alt for høy.

• Frihet til å velge
Arbeidsbrigader hører fortiden til. Tvangsinnrullering har mer til felles med tankegods som inntil nylig har levd på Cuba enn hva som preger et moderne samfunn. Kanskje det kunne vært salgbart i Norge på femtitallet. I dag er det ikke det.

Vi trenger helsebrigader. Men neppe av tvangsinnrullerte unge menn. Mer enn mannekraft trenger vi innovasjon.
Forslaget som er lansert stimulerer alt annet enn det.

Even

Ingen kommentarer enda

Legg igjen en kommentar

Note: Du kan bruke basis XHTML i din kommentar. Din email adresse vil aldri bli publisert.

Abonnere på denne kommentarfeeden via RSS