Gå til innhold

SIRKUS LØNNSOPPGJØR

Postet 21 feb 2011 av Even Bolstad

Teknisk Beregningsutvalg har gjort jobben sin. Nå skal det krangles. Men først må man vinne i media.

LO buldrer over lederlønninger, særlig innen finans. NHO er bekymret over lønnsveksten, særlig innenfor offentlig sektor. Og mange sitter og føler at det foregår en fest et eller annet sted, en fest hvor de selv ikke er invitert.

Norge har de siste årene hatt en historisk høy utvikling av den såkalte reallønnen. Lønnstilleggene har vært rause, samtidig som billig import har holdt inflasjonen nede. Offentlig sektor har hatt en vekst i inntektene uten sidestykke, som har gitt handlingsrom og mulighet for å øke kostnadene.

I tiden fremover øker behovene for tjenester, særlig innen helse og omsorg. Det skal produseres mer, samtidig som handlingsregelen skal på plass og ressursveksten dermed vil stoppe opp. Dette vil oppleves som kutt av dem som berøres.

Høye lønninger forutsetter høy produktivitet. Norge har allerede produktivitet i verdensklasse, viser tall fra Eurostat. Og den norske offentlige sektor er i følge IMD blant de mest produktive i verden. – Men den har lavere produktivitet enn privat sektor, og har i tillegg lavere produktivitetsvekst kontrer SSB. Dermed har inntektene stort sett blitt spist opp av lønnsøkninger. Mange private virksomheter har også vært rundhåndet, men de er avhengige av at produktiviteten følger kostnadene for å overleve.

I ukene som kommer vil mange komme til å snakke varmt om Frontfagmodellen. Problemet er at dette er en modell som forutsetter representativitet og lojalitet. Mye tyder på at det er forutsetninger som begynner å sprekke. Fellesforbundet og Norsk Industri er stadig mindre grad representative for konkurranseutsatt sektor, samtidig som LO sliter med å disiplinere egne forbund innenfor offentlig sektor. For ikke å snakke om de andre fagforeningene, som av naturlige årsaker ikke vil underkaste seg beslutninger fra Youngstorget. Statlige og kommunale arbeidsgivere gir etter, og dermed har vi fått forvarsel om det som vil skje når arbeidsmarkedet strammer seg til enda mer.

Man kan like eller ikke like det – arbeidsmarkedet er faktisk et marked som i det store og hele fungerer som andre markeder. Vi snakker om IT-bobler, boligbobler og lønnsbobler. Bobler oppstår når trykk ikke utlignes mot det som ligger rundt. Det er hyggelig i bobler. I hvert fall så lenge de varer. Problemet er at de har en tendens til å sprekke. Spør grekerne og irene. ”Det blir ikke flere elektrikere, selv om alle betaler 1000 kr mer”, hadde jeg en gang en sjef som sa. Til en viss grad har han rett, i hvert fall dersom Norge er et lukket system. En del av løsningen bør være å øke importen av arbeidskraft, samtidig som man jobber systematisk med å bygge ned de barrierene som hindrer konkurranse mellom privat og offentlig sektor. Ingen tjener på bobler som er dømt til å sprekke – heller ikke arbeidstakerne.

Forrige uke var det fokus på private aktører innen helsevesenet. Oppslagene var en nyttig påminnelse om at man skal følge norsk lov. Samtidig er det grunn til å reflektere over intensjonene til dem som plantet saken slik at TV2 kunne løpe inn, hvor tillitsvalgte stod og ventet på dem – godt forberedt på ikke bare å forsvare norske lover men samtidig å kjempe for aktørene og avtalene som dominerer offentlig sektor. I dag strømmer journalistene til pressekonferansen i til TBU. I morgen kommer opplag om vinnere og tapere i lønnsoppgjøret – og ikke minst dem som ikke er en del av lønnsoppgjør i det hele tatt. Toppledere skal veksle om bonuser i fastlønn, mens advokater, meglere, bønder og andre selvstendige næringsdrivende hver på sin måte forsøker å maksimere egen inntjening. Om noen måneder skal settestatsråd Faremo håndtere justeringer i pensjonsordningene til Storting og Regjering. VG, Dagbladet og TV2 må skape inntekter for å opprettholde eget lønnsnivå i tider med opplagsreduksjon og konkurranse fra VM-sendinger på statskanalen NRK. Da må det føles betryggende å ha mye godt tabloid-stoff i vente. Og snart skal journalistene ha sitt eget lønnsoppgjør. Uten at det har noe med redaksjonelle vinklinger å gjøre. Selvsagt.

Les Regjeringens pressemelding her.

Ingen kommentarer enda

Legg igjen en kommentar

Note: Du kan bruke basis XHTML i din kommentar. Din email adresse vil aldri bli publisert.

Abonnere på denne kommentarfeeden via RSS