Gå til innhold

Nei til stillinger – ja til roller

Postet 1 mar 2011 av Even Bolstad

”9,5 prosent av norske medarbeidere har ikke stillingsbeskrivelse, melder E24.

Xtra Personell har gjennomført undersøkelsen, og administrerende direktør Kristian Fæste uttrykker bekymring. ”For å utføre en god jobb er alle ansatte avhengig av at arbeidsgiver er klar og tydelig i forhold til hva stillingen innebærer og hva bedriften forventer av den ansatte”, sier han til Hegnar.no

Så langt er jeg er enig med Kristian. Men så lurer jeg på veien videre. ”Uten stillingsbeskrivelse er det betraktelig vanskeligere å kunne sette mål for den enkelte ansatte, og måle personens utvikling”. Fremdeles enig i mål og prinsipper – men er stillingsbeskrivelser veien å gå?

Min erfaring er at stillingsbeskrivelser ofte er stive, rigide og ikke på noen måte fremstår som et aktivt dokument som oppdateres i forhold til endringer i handlingsmiljøet eller personen som sitter i stillingen. De kan ofte hemme mer enn å fremme utvikling. Nye kolleger med annerledes kompetanse, nye oppgaver, egen utvikling – det skjer mye, men stillingsbeskrivelsene har en tendens til å forbli de samme.

European Employee Index 2010 konkluderte med at ”ingen medarbeidersamtale er bedre enn dårlig medarbeidersamtale”. Jeg har en hypotese om at svært mange av dem som rapporterer dårlig medarbeidersamtale vil bekrefter at de faktisk har en stillingsbeskrivelse. Men den er ikke noe aktivt dokument – den er statisk og lite tilpasset endringene som skjer rundt deg. Den beskriver ansvar og fullmakter, men setter ikke mål og signaliserer ikke forventninger om at man selv skal påvirke sine egne rammefaktorer.

Jeg har lyst til å slå et slag for rollebeskrivelse – en kontinuerlig vurdering og tydeliggjøring av hvilken rolle man er forventet å ta. En kort stillingsbeskrivelse kan godt være en del av rollebeskrivelsen. Men for meg er roller dynamiske og fremtidsrettede – mens stillinger er formelle, statiske og ofte historiske.

”Hele 16 prosent av de spurte har ikke en nøyaktig beskrivelse av hva jobben deres går ut på, og hva som forventes av dem”, rapporterer undersøkelsen. Diffuse forventninger er krevende. Men ordet ”nøyaktig” er ganske sterkt. Kanskje 84 prosent score på at man ”nøyaktig vet” likevel er ganske høyt?

På engelsk skiller man mellom ”accountability” og ”responsibility” når man snakker om ansvar. Man får accountability men forventes i stor grad å ta responsibility. I et dynamisk handlingsmiljø er selvgående medarbeidere som jobber målrettet og tar responsibility gull verd. De utvikler fortløpende sin egen rolle, som over tid også kan gi konsekvens for stillingen. Andre sitter stille og ”tikker av” for at de møter stillingens forventninger og krav – til forveksling lik det de gjorde for ett, to, tre år siden. Fokus er på aktivitet og accountability – alene. ”For jeg gjør jo jobben, ikke sant?”

Jeg vet hvilke medarbeidere jeg foretrekker. Er jeg alene?

For øvrig: At 9,5 prosent ikke har stillingsbeskrivelse må bety at 90,5 prosent faktisk har det. Kanskje det ikke er så lavt? Kanskje tallet til og med burde være lavere – til fordel for rollebeskrivelser?

Ingen kommentarer enda

Legg igjen en kommentar

Note: Du kan bruke basis XHTML i din kommentar. Din email adresse vil aldri bli publisert.

Abonnere på denne kommentarfeeden via RSS