Gå til innhold

Bank/finans: Streikevilje og arbeidsglede på topp

Postet 6 jun 2011 av Even Bolstad

Arbeidsgleden er på topp i Norge. Nesten. Noen land har gått forbi oss, viser årets utgave av European Employee Index. Bak et høyt gjennomsnitt skjuler det seg alltid noen som har det bra og andre som har det mindre bra – noen sektorer og bransjer hvor det er flott å jobbe og andre hvor man sparker litt mer småstein. Mye tyder på at ansatte i finans og offentlig sektor har det best av alle.

Offentlig sektor gjør det alltid bra i European Employee Index. Vi tror dette først og fremst skyldes at mange jobber oppleves som svært meningsfylte. Det appellerer til indre motivasjon og trigger både engasjement, trivsel og dermed ønske om å forbli i virksomheten også i årene som kommer. Det er godt å ta med seg for hardt pressede arbeidsgivere når kampen om arbeidskraften hardner til.

Innen privat sektor er det en bransje som skiller seg ut: Bank/finans. Bransjen kjennetegnes blant annet av gode pensjonsordninger, gode generelle arbeidsvilkår og en lederskapskultur som åpenbart tar HR på alvor. Ansatte gir strålende tilbakemeldinger på egen arbeidsplass. Det er gode grunner for det. HR undersøkelsen for noen år siden synliggjorde en bransje hvor arbeidsgiverne fokuserer på og investerer i sine ansatte i større grad enn noen andre.

 I natt kan det bli bankstreik. Finansforbundet krever konkrete tariffbestemmelser om hvilken økonomisk avkastning man skal få på kompetanseutvikling.  

Kravene er ganske prinsipielle. Jeg er derfor overbevist om at det er flere enn Finansnæringens Arbeidsgiverforening som anser seg meningsberettiget i forhold til om kravene skal imøtekommes eller ikke.

Relevant kompetanseutvikling skal lønne seg. I praksis gjør det også det. Men jeg ser gode grunner for at arbeidsgiver vil være tilbakeholdne med å gi etter for å få det inn i avtalene. På sikt er jeg heller ikke sikker på om det er noe sjakktrekk sett fra arbeidstakernes side å legge opp til at arbeidsgivere skal måtte innkalkulere lønnsvekst som en direkte og umiddelbar konsekvens når de skal gjøre sine konkrete valg om hvorvidt man skal sende medarbeidere på videreutdanning eller ikke.

Fotballstreiken ble avblåst uten at folket gikk på barrikadene for å støtte de streikende i NISO. Jeg tror det vil bli vanskelig å vinne opinionen også for Finansforbundets medlemmer. Men der hvor i prinsippet fotballspillere kunne streike til krampa tok dem for å ramme arbeidsgivermotparten og uten at vesentlige samfunnsmessige interesser ble skadet, vil en bankstreik ramme tredjemann – deg, meg og samfunnet vi er en del av - hardt og nådeløst. Når Finansforbundet velger å innrette streikeuttaket for å stoppe samfunnsfunksjonene i en slik grad som de gjør, bestiller de i prinsippet tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda er forutsigbar og vil garantert ikke gi gjennomslag for prinsipielle endringer i tariffavtalen. Dermed er det også liten risiko for arbeidsgiver i å si ”nei” og la forbundet kjøre løpet slik de legger opp til.

Norges bruk av lønnsnemnd er nok er i strid med ILO-konvensjoner vi er bundet av. Men det vil neppe endre på den praksisen vi har lagt oss til.  Vedtak om lønnsnemnd gir høylytte beklagelser over misbruk. Samtidig er alle involverte parter egentlig er ganske fornøyd med at regjeringen bringer dem ut av knipen, slik de har for vane. Dermed kan også Finansforbundet gjøre sine symbolmarkeringer med liten reell fare for negative økonomiske konsekvenser for egne medlemmer – eller for den saks skyld for forbundets egen kasse.

Streikefaren er reell. Men utfallet er gitt. På torsdag går livet som normalt igjen.

Viktigste læringspunkt er kanskje at streik, lockout og påfølgende lønnsnemnd er dårlig tvisteløsningsmekanisme i et moderne samfunn. Problemet er at vi enn så lenge ikke har funnet noe alternativ – et alternativ som alle involverte kan være enige om at også er et bedre alternativ.

Ingen kommentarer enda

Legg igjen en kommentar

Note: Du kan bruke basis XHTML i din kommentar. Din email adresse vil aldri bli publisert.

Abonnere på denne kommentarfeeden via RSS