Gå til innhold

Verdiskaping over tid – menneskene er viktigst

Postet 8 jun 2011 av Even Bolstad

 Av gjesteblogger Terje Venold, Konsernsjef i Veidekke

I år fyller Veidekke 75 år noe som plasserer oss i en helt egen divisjon som selskap. De fleste vil nok tenke på bygg- og anlegg som maskiner og utstyr, men det er kun èn ressurs som har vært avgjørende for at Veidekke aldri har gått med underskudd: Menneskene.

Veidekke er historien om dyktige og motiverte medarbeidere som kan sine fag, som er kreative og som hele tiden ser muligheter. Det startet i 1936 på den enkleste av alle måter, med hammer, meisel og gråstein. Og mennesker, med ideer, kunnskap og pågangsmot. Det var krisetid og god tilgang på arbeidskraft, og John Maynard Keynes publiserte sine teorier om nødvendigheten av økte offentlige investeringer i slike tider. Det ga rom for bedriften Veidekke som så muligheten i et marked for utbedring av veinettet med å hugge ut brostein og legge den som veidekker. Det første virkelig store prosjektet Veidekke fikk var jobben på Sola Lufthavn med å bygge rullebaner og oppstillingsplasser i 1947. Den jobben fikk vi blant annet fordi Veidekke var en av få entreprenører som ikke hadde jobbet for okkupasjonsmakten. På den tiden hadde Veidekke en årsomsetning på ca. 600.000 kroner (ca. 11 mill. kroner målt i dagens verdi), og Sola-kontraktene var på hele åtte mill. kroner, altså 13 ganger mer enn Veidekkes totale omsetning. Med andre ord omtrent som om vi i dag med 16 mrd. kroner i omsetning skulle tatt på oss et prosjekt på over 200 mrd. kroner. Man kan selvsagt filosofere over den risikovurderingen som lå bak en slik satsing. 

I dag kan vi trygt si at dette prosjektet aldri kunne ha blitt gjennomført uten at vi hadde søkt samarbeid og utnyttet mulighetene. Og ikke minst uten at vi hadde vært trygge på at vi hadde rett person på rett plass. Gjengen på Sola løste oppgaven på en forbilledlig måte, og det sier mye om Veidekke-kulturen. For når et selskap kan feire 75 år, med sitt opprinnelige navn intakt, er det fordi vi alltid hatt med oss de menneskene som har vært litt mer offensive, mer fremtidsrettede, mer systematiske og som kanskje også har jobbet litt smartere enn mange andre. Involvering av medarbeidere og et kontinuerlig forbedringsarbeid samt systematisk satsing på kompetanseoppbygging, er det som har brakt oss dit vi er i dag.

Vi markerer 75 års virksomhet i et samfunn som har gjennomgått store endringer. Under skiftende ytre forhold har Veidekke utviklet seg ved stadig å se nye muligheter. Vi har skapt resultater og vokst, og gjennom alle våre prosjekter har vi vært en viktig samfunnsbygger. Vi har gått fra å være sentrale i gjenoppbyggingen etter krigen, via oppbyggingen av samferdselsnettet, under vannkraftutbyggingen og under oppbyggingen av oljeeventyret til at vi i dag er en av de ledende entreprenører og eiendomsutviklere i Skandinavia med mer enn 6000 medarbeidere.

Det er en særegen blanding av egenskaper som jeg tror ligger bak Veidekkes fremgang og som gjør at vi i dag kan markere 75 år som en selvstendig og høyst oppegående bedrift: Tro på egne evner kombinert med respekt for hva oppgavene krever. Man har hatt sterke ambisjoner om hele tiden å nå nye mål, men også en åpen holdning til å søke råd og samarbeid med utviklende partnere. Vi har all grunn til å være stolte over det selskapet vi nå feirer: Lønnsomt, med sterke relasjoner til alle våre samarbeidspartnere og med en kultur bygget på verdier, involvering, åpenhet og gjennom kontinuerlig forbedring. At medarbeidere gjennom førti år har vært medeiere i selskapet hvor mer enn halvparten i dag eier 20 %, understreker ytterligere de ansattes betydning for selskapet.   

Det er menneskene som opp gjennom årene har skapt verdiene i Veidekke.  Det har ligget i vår ryggmarg så godt som hele veien. Jeg skriver så godt som, for vi hadde en periode etter bankkrisen på slutten av 80-tallet da vi mistet mye av dette fokuset, og en hel næring, inkludert Veidekke valgte å redusere nyrekrutteringen til et minimum. Det fikk vi betale for i form av en tapt generasjon og dårlige økonomiske resultater. Derfor var vi veldig tydelige gjennom finanskrisen på at vi skulle holde rekrutteringen oppe. Det var også slik at ikke en eneste ansatt i vår norske entreprenørvirksomhet mistet jobben som følge av finanskrisen. Dette var et bevisst strategisk valg vi tok utelukkende fordi vi ikke hadde råd til å gjøre samme feilen som på 90-tallet. 

Det er menneskene som også skal skape verdiene fremover. Det er derfor vi i Veidekke har det sterke fokuset på utvikling av de menneskelige ressursene hvor verdiene og bedriftskulturen er det sentrale.

Ønsker du å lese mer? Da finner du bloggen Terjes tanker her.

Ingen kommentarer enda

Legg igjen en kommentar

Note: Du kan bruke basis XHTML i din kommentar. Din email adresse vil aldri bli publisert.

Abonnere på denne kommentarfeeden via RSS