Gå til innhold

Beretningen om et varslet mord

Postet 14 feb 2012 av admin

Greske ansatte opplever dramatiske kutt i minstelønninger; lønninger som i utgangspunktet er lave. I Europa ser vi igjen og igjen at svake arbeidsgrupper skyfles ut av arbeidslivet på en måte som gir mange av oss vond smak i munnen. I Norge kjempes det en kamp mot å gi vikarer mange av de samme rettighetene som blir fast ansatte til del.

Mange sliter med å skjønne hvorfor Vikarbyrådirektivet har blitt en konfliktsak. Det handler tross alt om likebehandling, solidaritet og vern av svake arbeidstakergrupper. Noen argumenter er klart uttalt, noe handler i tillegg om ideologi og proteksjonisme. Mye tyder også på at vi er vitne til oppkjøringen mot neste valgkamp. Da er det interessant at nettopp arbeidslivsspørsmål kjøres frem som sentralt tema når politiske motsandere skal barke sammen for å score billige og dyrkjøpte poenger – alt i kamp om velgernes gunst, posisjoner og makt.

Det som skjer er egentlig forutsigbart. Juniorpartnerne SV og SP får ikke cred i egne velgergrupper for det de gjør i regjeringen. De vaker rundt sperregrensen og trenger desperat moralsk opprustning og velgermessig oppslutning foran stortingsvalget. Hvis ikke står de i fare for å falle utenfor. Derfor må de ut av regjeringen og over i opposisjon. Situasjonen er til forveksling lik den som i sin tid åpnet for Stoltenberg I, da de borgerlige partiene valgte kollektivt selvmord på en symbolsak få i dag husker hva var.

Konfliktsaken er Vikarbyrådirektivet. Et direktiv internasjonal fagbevegelse oppfatter som positiv og et godt vern for en svak arbeidstakergruppe. Også norske fagforeningsledere var positive da de diskuterte direktivet i de organisatoriske overbygningene de er en del av. Det er langt fra usannsynlig at de ansvarlige lederne i fagbevegelsen fremdeles mener at Vikarbyrådirektivet i sum er bra. Problemet er at deres egne vendt seg mot dem.

Både SP og SV sin tilbakegang har sitt speilbilde i AP sin fremgang. Sagt på en annen måte: SP og SV må hente tilbake velgere ved å utfordre regjeringskollegaen sin. Senterpartiet trenger en samlende symbolsak, og da er vel generelt sett få saker mer egnet å la seg felle på enn et EU-direktiv. For oss som jobber med arbeidslivsspørsmål er det enda mer interessant dersom det er nettopp dette spørsmålet SV velger å la seg felle på. Det kan varsle en intensivert kamp om fagbevegelsens gunst; et flankeangrep fra venstre på Arbeiderpartiet. Da må de bruke energi på å tette hullet mot venstre samtidig som de skal beholde avstand til et stadig mer sentrumsorientert Høyre. På den måten kan paradoksalt nok Høyre sin vandring mot sentrum tvinge den definerte hovedmotstanderen mot venstre. Slik kan taktikk fort vinne over faglige analyser og ovebevisning. I denne situasjonen vil lett vurderinger i retning av at norsk arbeidslivslovgivning i bred forstand trenger en revisjon måtte vike.

Adecco-saken var ikke bare en sak med faglig og politisk substans. Det var ikke minst en god sak for politisk retorikk. Avsløringene om at tilstanden ikke var særlig mye bedre innenfor store deler av det offentlige helsevesenet var det samme. Men i et større og mer politisk perspektiv var det bare for oppvarmingsøvelser å regne.

Europa brenner mens vi varmer opp foran valget neste år. »Norge er et land i verden». Denne «Lars Korvald’s observasjon», gjengitt i en av lovbøkene til Gudmund Hernes, gjelder mer enn noen gang. Norsk næringsliv har aldri vært mer avhengig av utlandet. Internasjonalisering og migrasjon skyter fart mens konkurransen øker. Rammebetingelsene er i dramatisk endring. Samtidig venter eldrebølgen, mens IA leverer dårligere enn forutsatt. Vedvarende høyt sykefravær og stor grad av uførepensjonering er fremdeles et betydelig problem. Det bekymrer arbeidsgivere, arbeidstakere og de aller fleste politikere. Da spørs det om osteklokke over alt som lukter av arbeidslivsspørsmål er riktig tiltak.

Men i 2013 er det valg.

Ingen kommentarer enda

Legg igjen en kommentar

Note: Du kan bruke basis XHTML i din kommentar. Din email adresse vil aldri bli publisert.

Abonnere på denne kommentarfeeden via RSS