Gå til innhold

Forkastelig fortielse

Postet 31 okt 2012 av Even Bolstad

En lukket kultur hvor kameratskap ledet til kameraderi. Gårsdagens Brennpunkt om Grytøya-ulykken var en trist opplevelse som maner til ettertanke. Kan vi lære noe av det som skjedde?

«11.juli 1972 styrter en militær Twin Otter med 17 personer om bord. Alle dør. Havarirapporten blir stemplet som fortrolig, og først etter 33 år får de etterlatte vite årsaken: Piloten var full. Det var godt kjent i forsvaret at piloten var alkoholiker. Hvorfor fikk han fly likevel?» En brutal intro til ulykken ved Grytøya i Troms.

Ulykkesflyet

Hvorfor ble sannheten feid under teppet? Den offisielle begrunnelsen skal ha vært ønsket om å verne de etterlatte. Jeg vil ta forbehold om at fremstillingen i dokumentaren er rimelig rett. Men det som her ble beskrevet var forfeilet korpsånd kombinert med ønsket om ikke å blottlegge og stå til ansvar for egne feil.  Mange lederne kunne og burde ha grepet inn, på et langt tidligere stadium. Ansvar ble pulverisert. Og pulveret feid under teppet. Så ble saken ble stemplet «Fortrolig», etter sigende ut fra hensynet til enken etter piloten. Stemplet, arkivert og borte var den. Frem til i dag.

Kan dette skje igjen? Både ja og nei. Jeg håper og tror at forsvarsministeren har rett hva angår Forsvaret. Det kan vanskelig skje med den begrunnelsen, i den situasjonen og i den virksomheten. Til det er rammefaktorene endret i årene som har gått. Forsvaret står ikke i den særstillingen de en gang gjorde. Andre verdenskrig er ikke i samme grad en del av den felles nasjonale hukommelsen og felles erfaringen, samtidig som trusselen fra øst ikke oppleves like akutt. En annen ting er lederne. Krigsheltene fra andre verdenskrig er borte; de med noen ekstreme egenskaper, ferdigheter og erfaringer – kvaliteter som gjorde at de overlevde krigen, men med skyggesider som i seg selv er en av årsakene til den kulturen vi nå får rullet opp.

I dag ville dessuten media opptrådt annerledes – med sterkere graveinstinkt og mindre lojalitet for autoriteter. Vi har også fått regler for varsling, som i seg selv har en preventiv og disiplinerende effekt på ledere som måtte fristes til å tenke ukloke tanker.

Så mye er forskjellig. Men samtidig er mye likt. Jeg tror at mange av oss kan forestille oss sterke virksomhetskulturer hvor ikke alt er slik det bør være. Sterkt behov og ønske om å lykkes er i utgangspunktet bra. Kombinert med mangel på åpenhet og ønsket om å verne seg selv og sine nærmeste begynner det å bli farlig. Da kan man i situasjonens hete lett fatte ukloke beslutninger.

Programmet er også en påminnelse om det ansvaret alle ledere har for å gripe fatt i potensielle katastrofer. Ikke alle saker har like tragisk utfall som denne. Men se f eks på dopingsaken i sykkelmiljøet, som også har dominert avisforsidene siste ukene. Den har i seg mye av de samme grunnelementene. Prestasjonskravene var store – mange visste – mange hadde mye å tape – kameratskapet og gruppepresset var sterkt. Blar vi litt lengre tilbake, finner vi mengder av saker vi helst skulle vært foruten. Dykkersaken, hvor nasjonale hensyn åpenbart stimulerte til hemmelighold og hvor individene ble en salderingspost. Barnehjemsaken, hvor utbredelsen kanskje er det mest skremmende. Mangfoldige overgrepssaker i norske daler og småsteder – og hos naboen din. Om tyve år vil de sannsynligvis rulle opp saker fra vår tid, som ettertiden vil dømme like nådeløst.De skulle vært varslet. Langt de fleste varslinger er bygd på gode intensjoner og forsvarlige prosedyrer. Da er fortielse forkastelig.

Sterke kulturer kan også være farlige kulturer. Sterkt ledelse kan også være kimen til dårlig lederskap. Oberst Arne Pran, lederen som etter manges syn reddet Forsvarets ære og situasjonens anstendighet etter Vassdalenulykken i 1986, er igjen prisverdig tydelig når han kommenterer saken. Han  åpner forsiktig med et understatment: «Jeg blir en smule sint». Deretter er han tydelig på etikk. «Å ta vare på kameratene er bra. Men kameraderi må ikke dekke over ulovligheter». Så avslutter han nådeløst: «Det vitner om elendig lederskap. Det menneskene som har sviktet. Lederne».

For den som ikke hadde anledning til å se programmet på TV vil jeg anbefale å se den på NRK Nett-TV. Brennpunkt 30.10.12 – Fortielsen

Ingen kommentarer enda

Legg igjen en kommentar

Note: Du kan bruke basis XHTML i din kommentar. Din email adresse vil aldri bli publisert.

Abonnere på denne kommentarfeeden via RSS